161107

Bonus

Vedlagte brev m/stemmeseddel er under utsendelse til medlemmene.
Når dere gjør opp deres formening, ber vi dere ta i betraktning at ikke alle riggene har bonusordning.

 

Vi oppfordrer alle til å stemme innen 31.12.07. Husk å skrive navnet bak på konvolutten.

 

Sign.: torild@oaf.nu

 Relaterte pdf-filer:
uploads/Internett/bonus_stemmeseddel