221107

Mobiltelefon Viktig


Kan vi stille tiden tilbake?????????

Mobilen i 1966

KCAD går over til ny mobil leverandør.

Dette kan medføre at noen mobil nummer kan være ute av drift i en periode.

For K-HVO er alle private mobil nr. operative da de er ikke er berørt.

henning@oaf.nu