051207

OLF slutter ikke med å sjokkere,Prøver fagforeningen (OLF) for arbeidsgiver å overta myndighets rollen nok en gang???

Se art. fra vårt forbund IE.

Henning@oaf.nu

K-HVO

Sjokkert over OLFs uttalelser i livbåtsaken
- Jeg registrerer med sterk forbauselse at OLF, ved Kjetil Hjertvik, gjennom uttalelser i TV 2 varsler nye helse- og fysikk krav.

Dette er ikke tatt opp med oss på noe tidspunkt og vi er derfor svært forbauset over det OLF forteller i beste sendetid, sier Ketil Karlsen, Senior HMS rådgiver i Industri Energi.


OLF har gjort funn som viser at mennesker med mer enn normal vekt, gravide og mennesker med skjelletplager ikke tåler det de kan bli utsatt for ved evakuering i livbåter i styggvær.

- Det er i dag myndighetene som stiller helsekravene og ikke OLF, frem til dagens helsekrav eventuelt er endret er det disse som gjelder, hevder Karlsen.

- Industri Energi vil ikke sitte rolig dersom industrien eller andre setter i gang et løp der noen blir skviset ut av arbeidslivet på grunn av livbåter eller helse- og fysikk krav.

- Vi regner med at våre politiske myndigheter sørger for at det fortsatt skal være et inkluderende arbeidsliv også på norsk sokkel. Noe annet vil være fullstendig uforståelig.

- Industri Energi verken vil eller kan akseptere nye helse- og fysikk krav som skyver friske arbeidstakere ut av arbeidslivet, avslutter han.

Følg link til org.art.
http://www.industrienergi.no/default.asp?id=982
 
Publisert av: Arild Theimann 
24.11.07 22:22