071207

Behov for endringer i Arbeidsmiljøloven


Les følgende art.

Dette burde OLF lese og forstå, slik de slutter med å tro de er lovgivende organ for å spare penger for sine medlemmsbedrifter. Eks. flytte livbåtproblematikken over på den enkelte sin helse og alder.Se tideligere sakset art. fra IE.

Henning@oaf.nu

K-HVO

 

Orginal tekst følg følgende link:

 http://www.lo.no/portal/page/portal/LONO/PAG_NOR_DYN/PAG_NOR_ARTIKKEL_DIM

 

Behov for endringer i Arbeidsmiljøloven
Regjeringen har vedtatt viktige forbedringer i Arbeidsmiljøloven, men det er fremdeles behov for endringer for at vi skal ha en moderne arbeidsmiljølovgivning. Dette mener hovedorganisasjonene på arbeidstakersiden.

Av: Informasjon- og rådgivningsavdelingen
Publisert: 07.12.2007 Endret: 07.12.2007


LO, Unio,YS og Akademikerne har sammen sendt et notat til Arbeids- og inkluderingsdepartementet med forslag til lovendringer som de mener er viktige for et godt arbeidstakervern og et godt bidrag til å innfri Soria Moria erklæringen. Endringsbehovene gjelder blant annet arbeidstaker/arbeidsgiverbegrepet, virkemidler og krav overfor arbeidsmiljø og arbeidsmiljøarbeidet, arbeidstid, informasjon og kontroll.Organisasjonene trekker fram behovet for en utredning av arbeidstakerbegrepet, fordi dette er en del av utfordringene i forbindelse med fri flyt av arbeidskraft og sosial dumping. I tillegg er det behov for en gjennomgang av Arbeidstilsynets vedtakskompetanse og straffereaksjoner. Målet er å komme bort fra en situasjon hvor det lønner seg økonomisk å bryte arbeidsmiljøloven, og over til sanksjoner som virker forebyggende.

Kontaktpersoner:

LO: Informasjonssjef Jenny Ann Hammerø, 916 99 817

Unio: Informasjonssjef Runar Todok, 909 12 510

YS: Politisk rådgiver Marit Momrak Wright, 918 81 192

Akademikerne: Leder Christl Kvam, 909 88 440