051207

Høringsuttalelser


Arbeistakermedvirknig

Høringsuttalelser
LO er i mange saker høringsinstans når Departementer og Direktorater ber om råd i ulike saker. Her finner du en del av høringsuttalelsene. Dersom du er opptatt av lover og regler følg linken under.

 

 http://www.lo.no/portal/page/portal/LONO/PAG_NOR_HOERINGER?p_d_i=-141&p_d_c=%20&p_d_v=2623

 

 

 

Noen viktige saker som kan gjelde deg, hjemmesituasjon og kollega som ble besvart idag er listet opp under, eller følg linken for et komplett bilde og forståelse av alle høringer:


Forslag til endring i pasientrettighetsloven § 2-6 og forslag til forskrift om rett til dekning av utgifter ved pasienters reise ved undersøkelser eller behandlingEndring i forskrift av 15. desember 1967 nr. 8962 - Deklarasjonsplikt for andre betalingsmidler enn sedler og mynt Forslag om forskrift om opphevelse av krav om typegodkjenning i stillasforskriftenHenning@oaf.nu

Nestleder og K-HVO