091207

Skatt på oljearbeider som er bosatt utenfor Norge


Frode Alfheim

Her er litt oppdatering for de av våre ansatte som bor utenfor Kongerikets Norges grenser.

 

ESA slår ned på diskriminering offshore

ESA (EFTAs overvåkingsorgan) slår i brev til finansdepartementet fast at bosatte i Norge har en diskriminerende skattefordel sammenlignet med kollegaer bosatt i utlandet. Den årlige skattesmellen for disse utgjør i snitt 18 000 kroner.


- Dette er en viktig sak vi har forfulgt i lengre tid. Jeg har vanskelig for å se at norske myndigheter har noe annet valg enn å føye seg etter ESA, sier Frode Alfheim, fagligpolitisk leder i Industri Energi.

 

Husk også historien om hvem som innførte dette:
Daværende finansminister Per Kristian Foss ( H ) innførte i 2003 en skatteskjerpelse for utenlandsbosatte som arbeider i Norge.

 

Les hele art.

 Kilde: Arild Theimann

http://www.industrienergi.no/default.asp?id=997

 

Henning@oaf.nu