081207

Mangler rutiner for intern varslingKlubben har hatt mange art. på våre nettsider om varsling. Her kommer det dessverre nok en bekreftelse på at ikke alt er som det skal være, selv om lov og forskrifter pålegger arbeidsgiver å ha rutiner.

Sakene er nok ikke rosenrøde i vår bransje heller, jeg bare spør?

 

Mangler rutiner for intern varsling

Bare en av fem arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner i Oslo hadde utarbeidet rutiner for å tilrettelegge for, forebygge og håndtere varsling om kritikkverdige forhold i egen organisasjon, viste en kontroll Arbeidstilsynet gjennomførte i forrige uke.

 

Les hele art. her:

 

http://www.frifagbevegelse.no/arbeidslivet/norge/article3165784.ece

 

henning@oaf.nu

K-HVO