151207

Innkalling til årsmøte 2008

Årsmøte i Oljearbeiderforeningen blir avholdt i Budapest 11. - 14. februar 2008. I forbindelse med årsmøtet vil det bli avholdt kurs i forhandlingsstrategi for delgatene. Innkallingen er sendt ut i henhold til § 5.2 i vedtektene.

Forslag til årsmøte (vedtektene, bvilgninger osv.) må være styret i hende innen 11. januar.

 

Det er begrensede antall plasser som bli tilbudt, og vi ønsker derfor snarlig og forløpende påmelding.

 

Sign.: torild@oaf.nu

 Relaterte pdf-filer:
uploads/Internett/2008_aarsmoete.pdf