080108

HVO/VO Konferanse 2008


Det blir HVO / VO samling i KCAD den 11 og 12. mars 2008.

Dag 1 med kunder og dag 2 kun internt.

Så hold av dagene alt nu.

Innkalling blir sendt ut så fort som mulig.

Henning

KHVO