160508

Kjære medlemmer

Lønnsforhandlinger
Vi har i dag hatt forhandlinger i forbindelse med landabaseavtalen (nye krav i særavtalen). Vi ble ikke ferdige, så nytt møte er berammet.

Når det gjelder bransjeavtalen vil vi ha første møte med bedriften 5. juni. Selve forhandlingene begynner 11. juni.

Sentrale lønnsforhandlinger
Borebedriftsavtalen starter førstkommende mandag 19. mai. Det er satt av 3 dager til denne forhandlingen. Det eneste som muligens kan forhindre, det må være utvidelse av streiken som i dag rammer noen flyplasser bla annet Flesland.

Det er som dere helt sikkert forstår ikke særlig smart å legge ut kravene våre på hjemmesiden vår nå, men vi skal holde dere oppdatert fortløpende og etter hvert som ting blir frigitt.

Reiseforsikring
Styret i OAF har besluttet å fjerne egenandelen på reiseforsikringen for våre yrkesaktive medlemmer, slik at denne nå vil dekkes i sin helhet av OAF midler.

Med vennlig hilsen
For OAF
Steve