070308

Forsikringsinfo

Er du i tvil om hvilke forsikringer du har, ta kontakt med undertegnede pr e-post.

Når det gjelder reiseforsikringen så er følgende pkt nytt og således ikke tatt med i vilkårene ennå:

Avbrutt reise på grunn av forsinket hjemtransport fra Nordsjøen grunnet uvær. I dette tilfellet, kontakt forbundet v/T. Teigland.

 

Vær oppmerksom på at de forsikringer som du har gjennom medlemskapet i Oljearbeiderforeningen opphører dersom du slutter i bedriften/melder deg ut.

Sign.: torild@oaf.nu