070308

Forhandlinger

Årets forhandlinger med Oljeindustriens landsforening (OLF) starter i uke 10. Her følger lenke til ytterligere info om forhandlingsutvalgets sammensetnin: Info

Sign.: torild@oaf.nu