110308

Forhandlinger

Kravene er nå levert overlevert til Oljeindustriens landsforening i den forbundsvise delen av årets oppgjør.

Forhandlingene som startet opp i Stavanger i dag er forventet ferdig innen kl 1200 i morgen.

Forhandlingene skjer innenfor en gitt ramme og skal være en del av det samordnede oppgjøret. Resultatet av disse forhandlingene vil imidlertid ikke bli offentliggjort før hele oppgjøret LO-NHO er ferdig forhandlet eller meklet. Dette innebærer at forbundet ikke vil komme ut med detaljer om resultatene før hele oppgjøret avsluttes.

Sign: torild@oaf.nu