140308

Klubbstyrevalg

Årets valg er nå i gang, de fleste har vel nå mottat stemmesedler m.m. i posten. Oljearbeiderforeningen ber deg delta i valget, og bruke din stemmerett.


For at stemmekonvolutten kan godkjennes, må avsenders navn være påført svarkonvolutten.
Vi må ha din stemme innen 21. april, beregn 4 dager til postgangen.


Har du ikke fått materiell hjem, vennligst kontakt oss, eller benytt anledningen når du er ute på jobb. Du vil forhåpentligvis finne det du trenger på riggen. Hvis ikke, snakk med din lokale TV.

GODT VALG!

Sign: torild@oaf.nu

 Relaterte pdf-filer:
uploads/Internett/stemmeseddel_2008.pdf
uploads/Internett/nominerte_2008.pdf