140308

Brage INFO...


Info om Brage.

Det har vært spørsmål de siste uker om div. saker rundt Brage, ber om forståelse om at vi ( OAF ) ikke kan legge ut info når samtaler pågår.

Men nå er de fleste ting inne i et bra spor så derfor denne info.

Oljearbeiderforeningen avd. 10 Industri Energi i KCAD har etter samtaler med StatoilHydro ledelse Brage fremforhandlet kompenserende tiltak, ut fra K-HVO / OAF vedlegg til ”Unntakssøknad til Ptil” om Brage.

Ptil referanse Ptil2006/1525/HiH

Følgende er bestemt.

HVO på heltid (ekstra utover kontrakt), første omgang for et år.

Ihht. protokoll mellom KCAD og Oljearbeiderforeningen basert på skiftevis Offshore / Onshore stilling 1582 timers/års timeverk. Her har Nils Glasø tiltrådt.

Forsterke boremannskap ( ekstra utover kontrakt ):


Dagskift med en person og nattskift med en person ( totalt 6 personer).

Det siste punktet er det samme som vi ( OAF og HVO ) også fikk til på OSC høsten 2007.

Håper dette avklarer noen av spørsmålene.
Mvh
Henning Mørk
K-HVO og nestleder OAF