310308

Fare for streik for RDS offshore

Hei.

STREIK!
Kca Deutag er en av bedriftene som vil bli rammet av streik dersom meklingen mellom LO og NHO ikke fører til løsning.
Vi er  blitt varslet om at Oljearbeiderforeningen sine medlemmer  som er tilknyttet landbaseavtalen vil bli tatt ut i streik dersom LO og NHO ikke kommer til enighet innen fristen tirsdag 1-4-08.
Dette betyr at streiken vil være i virke fra arbeidsdagen start onsdag 2-4-08 kl 06.00, og at ingen av våre medlemmer da skal arbeide. Vi vil forsøke å opprette streikevakter på de heliporter vi har utreise i fra. Vi vil opprette streikekontor på klubbens kontor i Bergen.

Medlemmer skal ikke påta seg overtidsarbeid i forkant av streiken dersom det er grunn til å tro at dette gjøres for å svekke virkningen av streiken.’Vi vil på hjemmesiden vår, www.oaf.nu oppdatere oftest mulig om situasjonen og anbefaler alle i tillegg til å følge med på Industrienergis sin hjemmeside for mer oppdatering, adressen der er: www.industrienergi.no

Medlemmer tilknyttet Landbaseavtalen (RDS) kan da bli tatt ut i streik i morgen hvis det ikke kommer til enighet i lønnsoppgjøret mellom LO og NHO. Medlemmer som er offshore for RDS vil da bli berørt av dette.

Er det noen som har spørsmål under streiken, ta kontakt med følgene personer:

 

Atle Kvammen  TLF 91124695

Steve Tverrå     TLF 95366851

Torild Alvheim   TLF 55986861

For mere info om streik følg med på IE sine hjemmesider

Mer info kommer i morgen

MVH Atle Kvammen