110408

TARIFFOPPGJØRET/URAVSTEMNING

Alle mottar i disse dagene materiell fra Industri Energi (IE) ifm. uravstemning om tariffoppgjøret.

Kort oppsummert har vi sentralt fått kr. 2,-/time, samt kr. 0,50/time, som vi tar med oss til de forbundsvise tilpasningsforhandlingene.
Disse starter 19. mai.

Når det gjelder AFP (Avtalefesta Pensjonsordning), er det mye forvirring ute og går. Kort oppsummert kan vi si at de som er født etter 1963 kommer dårlig ut. For disse må en forhandle på ny etter 2016, og da er mye avhengig av politiske konstellasjoner på Stortinget, og fagbevegelsens styrke.

For å markere vår misnøye med både pensjonsforliket av 2005, og med svekkelsen av dagens AFP-ordning, oppfordrer Oljearbeiderforeningen deg til å stemme NEI i uravstemningen.

MVH
For OAF
Steve