220408

Klubbstyrevalg

Opptellingen er nå gjennomført. 

Steve Tverrå, Torild R. Alvheim, Olav Gjesteland og Lars Terje Storevik ble valgt på nytt. Kåre Bjørn Våge erstatter Natsha Haukås i styret.

Styret består i tillegg av følgende styremedlemmer:
Henning Mørk, Jan Inge Olsen, Tore Hegerberg og Atle Kvammen.

Varamedlemmer:
Boring:
1. vara Reidar Undeli, 2. vara Natasha Haukås, 3. vara Tomas Haugland
RDS: 1. vara Michael Holmstrup, 2. vara Geir Lyngmyr

Kontor: 1. vara Terje Lie

Revisor: Randi M. Sætersdal, vara Merethe Aksnes

Konstituerende styremøte avholdes 6. mai.

Vi takker tidligere styremedlem og varamedlemmer for innsatsen.

Vedlagt følger resultatet.


Sign.: torild@oaf.nuRelaterte pdf-filer:
uploads/Internett/valgprotokoll_2008.pdf