150508

Oljearbeiderforeningen 2008-2009

Konstituerende styremøte ble avholdt i forrige uke. Konstitueringen fikk følgende utfall:

Leder: Steve Tverrå
1. nestleder: Henning Mørk
2. nestleder: Lars Terje Storevik
Kasserer/sekretær: Torild R. Alvheim
1. stedfortreder: Lars Terje Storevik
2. stedfortreder: Jan Inge Olsen
K-HVO: Henning Mørk
1. stedfortreder: Jan Inge Olsen
2. stedfortreder: Reidar Undeli

 

For forhandlingsutvalg og verv se vedlegg.

 

Sign.: torild@oaf.nu

Relaterte pdf-filer:
uploads/Internett/konstituering_2008.pdf