200508

Lønnsoppgjør 2008


Fortsatt sprik mellom hva IndustriEnergi-leder Leif Sande (til høyre)

Jan Olav Brekke i Lederne, Leif Sande i IndustriEnergi og Terje Nustad

Krever ti prosent lønnsøkning
Offshoreansatte i operatørselskaper, boring, forpleining og oljeservice krever ti prosent lønnsøkning i årets oppgjør. Forhandlingene pågår nå.

Fortsatt sprik mellom hva IndustriEnergi-leder Leif Sande (til høyre)
krever og hva OLFs forhandlingsleder Jan Hodneland og Bent Ove
Hanasand i Halliburton er villige til å gi.
(Foto: Øyvind Midttun)
Av Øyvind Midttun

Forhandlingene som omfatter sokkelavtalene innen operatørselskaper, boring og forpleining, samt oljeservice startet mandag denne uken.

De tre fagforeningene Industri Energi (IE), Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren (SAFE) og Lederne møter OLF til forbundsvise forhandlinger, men ønsker i utgangspunktet å samkjøre kravene.

Så langt har forhandlingene resultert i enighet med OLF om noen få punkt, men i følge forbundsleder Leif Sande i IndustriEnergi er det fortsatt mye som gjenstår.

- Vi er kommet et stykke på veg, og er enige med motparten om at vi skal få 2,50 per time fra 1. april. Det tilsvarer 7166 kroner.

- Så krever vi et ytterligere tillegg på 5,9 prosent fra 1. april. Da er vi til sammen oppe i en ramme for årets lønnsvekst på 6,1 prosent. I tillegg har vi et etterslep på 8810 kroner som skal holdes utenfor rammen. Det er et etterslep som skyldes at de ansatte i oljeselskapene har fått mer penger i løpet av fjoråret enn de ansatte i boring og forpleining. Helgetillegget krever vi økt med 300 kroner, nattillegget med 10 kroner og konferansetillegget med 5 kroner per time, oppsummerer Leif Sande tirsdag formiddag.

- Hvis du tar utgangspunkt i at alt dette skulle vært gitt fra 1. juni, utgjør dette en lønnsøkning på i overkant av ti prosent, konkluderer han.


Jan Olav Brekke i Lederne, Leif Sande i IndustriEnergi og Terje Nustad
i SAFE. De tre fagforeningene møter denne uken OLF til forbundsvise
lønnsforhandlinger for de offshoreansatte. Målet er mest mulig
samkjørte krav.

Men spriket mellom krav og tilbud er stort.

- Foreløpig har de tilbudt oss 4,5 prosent der vårt krav er 5,9. Og de har tilbudt oss 2000 kroner der vi krever 8810. Når det gjelder nattillegg har de foreslått to kroner og på helgedagstillegg 60 kroner.

- Men vi er ennå tidlig i forhandlingene, og dersom vi fortsetter med vanlig progresjon så går vi litt ned og de litt opp. Så får vi se hvordan vi til slutt ender ut, sier Sande.

Årets oppgjør dreier seg kun om penger. Det er ikke anledning til å forhandle om tekniske krav.

linken til IE sidene: http://www.petro.no/art.asp?id=9940

Publisert dato: 20.05.08 14:26
Sist oppdatert: 20.05.08 15:23
Publisert av Øyvind Midttun

henning@oaf.nu