210508

Lønnsoppgjøret 2008 - BRUDD I FORHANDLINGENE


Brudd i lønnsforhandlingene 2008 
Sent tirsdag kveld ble det brudd i lønnsforhandlingene mellom OLF og arbeidstakerorganisasjonene Safe, Lederne og IndustriEnergi. Det arbeides nå med å finne ny dato for å gjenoppta forhandlingenene.
Av Øyvind Midttun

Forhandlingene som omfatter sokkelavtalene innen operatørselskaper, boring og forpleining, samt oljeservice startet mandag denne uken.
De tre fagforeningene Industri Energi (IE), Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren (SAFE) og Lederne møter OLF til forbundsvise forhandlinger.

Sent tirsdag kveld ble forhandlingene brutt.

Her er meldingene partene har publisert etter bruddet.

IndustriEnergi:

"Pause i OLF forhandlingene

Det ble i kveld tatt pause i lønnsforhandlingene mellom Industri Energi og Oljeindustriens Landsforening (OLF). – Forhandlingene har så langt vært tøffe, sier forbundsleder for Industri Energi, Leif Sande som likevel er optimistisk i forhold til fortsettelsen av forhandlingene.

Forhandlingene som har pågått siden klokken 1200 i går, den 19. mai er nå avbrutt, men vil gjenopptas på et senere tidspunkt. Grunnet begravelse for tidligere forbundsleder i Norsk Kjemisk Arthur Svensson i Oslo i morgen og fordi Stavanger lufthavn nå er tatt ut i streik, var det ikke mulig for Industri Energi å fortsette forhandlingene på dette tidspunktet.

OLF tilbud
-Like før vår forhandlingsdelegasjon måtte dra kom OLF med et tilbud som på flere punkter ikke var så langt fra forbundets krav, forslaget var imidlertid så pass uklart at vi ikke kunne ta stilling til det der og da, sier Sande.

Det jobbes nå for å finne dato for å gjenoppta forhandlingene."

Safe:

"OLF, MAKTET DET IKKE DENNE GANGEN HELLER

Lønnsforhandlingene med OLF brøt sammen sent tirsdag kveld.Lederene som har konfliktrett, valgte å bryte forhandlingene. SAFE er enig i at tilbudet er for dårlig på nåværende tidspunkt og støtter deres stillingstagende, vil IE?

SAFE vil ikke på nåværende tidspunkt underskrive noen protokoll med OLF, så lenge de er i en bruddsituasjon med en annen arbeidtakerorganisasjon.Vi skal ikke bidra til å legge hindringer i veien for kommende mekling, slik SAFE smertelig har erfart tidligere. IE valgte å ta en pause i forhandlingene, SAFE forventer at også de vil fortsette det påbegynte samarbeidet i dette lønnsoppgjør og stille seg solidarisk bak Lederenes beslutning. Da vil vi kunne i fellesskap bidra til en reell meklingsrunde. SAFE beklager sterkt at OLF ikke benyttet anledningen til en historisk forhandlingsavslutning. Vi håper imidlertid at vi fremdeles skal kunne komme til en løsning på overtid, så lenge ingen av partene har signert. Følgende tilbud er fremlagt fra OLF:
Fra og med 01.04.08 er det i sentrale/forbundsvise forhandlinger gitt kr 2,50 pr time som blir oppgjort med et engangsbeløp for perioden 01.04.08 - 01.06.08, utregnet til 1195,-. Engangsbeløpet er innklusiv sokkelkompensjon og feriepenger.Utbetaling foretas pro rata for arbeidstakere som bare har arbeidet deler av perioden, eller som har arbeidet deltid. Det gies iht 4A,2a et generelt tilegg pr 1.6.08. på 6,1 % tillagt lønnstabellen linje 2, dvs at tillegget er innklusiv sokkelkompensasjon og feriepenger.Dette innkluderer det sentrale/forbundsvise tilegget på 2,50,- pr time. I tillegg gies det iht 4A,2b et etterslpestilegg pr 1.6.08 på kr 5000,- pr år tillagt lønnstabellen linje 2, dvs at tilegget er innklusiv sokkelkompensasjon og feriepenger. Skift- natttilegget heves med kr 2,00 pr time. Tillegget for konferansetid heves med kr 5 pr time. Helligdagsgodtgjørelse hves med kr 100,-."

Lederne

"Lederne har tatt brudd i sokkeloppgjøret

Lederne og OLF har ikke kommet til enighet i årets sokkeloppgjør. Det er derfor brudd i forhandlingene.

Lederne begjærte brudd i forhandlingene og meddelte samtidig plassoppsigelse for samtlige av sine medlemmer omfattet av overenskomsten."

OLF

OLF hadde tirsdag kveld ikke lagt ut noen melding om utviklingen i oppgjøret.


Orginal link:http://www.petro.no/art.asp?id=9944
Publisert dato: 21.05.08 00:48
Sist oppdatert: 21.05.08 07:03
Publisert av Øyvind Midttun

 

henning@oaf.nu