100608

Lønnsoppgjøret 2008 - Enighet med OLF


Enighet i OLF forhandlingene

 
IndustriEnergi og OLF er blitt enige om årets lønnsreguleringer på sokkelavtalene for boring, forpleining, operatør og oljeservice. Fortsatt gjenstår de lokale forhandlingen i oljeselskapene og oljeserviceselskapene.
Lederen og SAFE har også akseptert resultatet.

Se link til IE nyhetene

http://www.industrienergi.no/default.asp?id=1356