250608

Lønnsforhandlinger for Bransjeavtalen

Vi har nå avsluttet forhandlingene. Det ble oppnådd følgende resultat:

For lønnsgruppper t.o.m. 360.000 gis et kronetillegg på kr 22.000,-
For lønnsgruppper over 360.000 gis et generelt tillegg på 6,0%.

I tillegg gis et engangsbeløp på kr 5.000,- til dagens IE-medlemmer som omfattes av dette oppgjøret.

Den totale rammen for våre medlemmer vil utgjøre ca 7,1%

Særavtalen blir forhandlet etter sommerferien.


Sign.: torild@oaf.nu