120708

Lønnsforskjeller, info


Kjære medlemmer.
I forbindelse med oppståtte lønnsforskjeller mellom OLF og NR området, hadde forhandlingsutvalget i Oljearbeiderforeningen nok et møte med bedriften torsdag den 10. juli.

Vi har til nå ikke oppnådd et for oss akseptabelt resultat, men det ser ut som om bedriften etterhvert begynner å skjønne alvoret,.


OAF har på bakrunn av torsdagens drøftelser tro på et resultat, men det er for tidlig å si noe konkret enda. Uansett må nok dette forholdet drøftes med eierne og godkjennes av partene sentralt, før vi får et evt. resultat, så dette kan ta litt tid.

 

Det kan også hende at det må styrebehandles i KCAD.


OAF vil sende ut ny informasjon, så snart vi får tilbakemelding fra bedriften.
God Helg.

MVH For OAF.
Steve