280808

Forsikringsoversikt

Det viser seg at flere av våre medlemmer er dobbelt forsikret på både innbo- og reiseforsikring. Dersom du er usikker på hvilke forsikringer du er omfattet av, ta kontakt med undertegnede pr. e-post.

 

Sign: torild@oaf.nu

 Relaterte pdf-filer:
uploads/Internett/forsikringsoversikt.pdf