050908

Forsikring for medlemmer med fast adresse utenfor Norden

Medlemmer gis en innbodekning på Kollektiv hjem på inntil kr 200.000,- for innbo som befinner seg midlertid i Norden (f. eks. på reise/til fra plattformen).

Sign.: torild@oaf.nu