050908

Særavtalen landansatte

Forhandlingene på Særavtalen tok til 4. september. Så snart forhandlingene er avsluttet vil ny info bli gitt.

Forhandlingsutvalget til OAF er: Steve Tverrå, Terje Lie og Torild R. Alvheim.
Sign.: torild@oaf.nu