090908

Kjøp av helsetjenester

Vedlagt følger informasjon i forbindelse med kjøp av helsetjenester for de som er sykemeldt/står i fare for å bli sykemeldt.

Sign. torild@oaf.nu

 Relaterte pdf-filer:
uploads/Internett/helsetjenester.pdf