161008

Ubemannet kontor - Tillitsvalgtkonferanse

Som før sagt skal vi avholde 2 tillitsmannkonferanser i år. Det ser veldig bra ut mht påmelding. Vi har fått 28 påmeldinger til den første konferansen, og allerede 18 til den andre. Frist for å melde seg på konferansen som avholdes 4.-5. november er 20. oktober.

Klubbkontoret vil være ubemannet 20. og 21. oktober.

God helg!

Med vennlig hilsen
For Oljearbeiderforeningen
Steve