201008

Industri Energi og Fellesforbundet:

Se følgende info fra Forbundet:

 

Industri Energi og Fellesforbundet:

Innleder tariffsamarbeid innen olje og gass


Fellesforbundet og Industri Energi har innledet et tariffpolitisk samarbeid innenfor olje- og gassrelatert virksomhet.
Forbundene har i dag hatt sitt første møte og i arbeidsgruppa sitter Ketil Krohn-Pettersen og Terje Valskår fra Industri Energi og Liv Christiansen og Roar Abrahamsen fra Fellesforbundet.
Forbundene har hatt sitt første møte og i arbeidsgruppa sitter Ketil Krohn-Pettersen og Terje Valskår fra Industri Energi og Liv Christiansen og Roar Abrahamsen fra Fellesforbundet.

- Bakgrunnen for at vi har innledet dette samarbeidet er at begge forbundene har medlemmer innenfor samme bransjer, og vi har et felles ønske om å få til et løft for våre medlemmer i forbindelse med tariffoppgjøret i 2010, sier de fire medlemmene av arbeidsgruppa.

I tida framover skal det arbeides med koordinering av felles aktiviteter fram mot hovedoppgjøret i 2010, og ting det arbeides med er felles tariffkonferanser og for eksempel deltakelse i hverandres konferanser. Blant de saker det skal rettes et fokus mot er ulikhetene innenfor bransjene og ulikhetene mot andre grupper.