211008

Tillistvalgtkonferanse okt 2008

Den første av to Tillistvalgtkonferanser er over i 2008
Konferansen er avholdt på Thon Hotel Oslofjord, Sandviksveien 184,1337 Sandvika.

Forbundsleder Leif Sande var deltager første dag og forbundssekretær Steinar Egeland andre dag.

Neste konferanse går etter planen.

Frist for påmelding Alt. 2 4. - 5. november har gått ut. (20. oktober)

 

Henning@oaf.nu