241008

SH sin negative påvirkning av KCAD personell

Info fra K-HVO den 24.10.08

Det ble den 22 okt. 2008 avholdt K-AMU møter i SH på følgende gamle Hydro innstallasjoner, som direkte vil påvirke KCAD sitt personell, ved besluttning om å overta endel av vår virksomhet.

 

Brage

Njord

OSB

OSC

OSS

OSØ

Dette er første gangen det fremkommer formell info om SH sin overtakelse av stillingen Kranfører.

Dette også uten at våre rep. i nevnte fora ( K-AMU for den nevnte rigg), har vært med på behandling av saker som direkte påvirker våre ansatte.

Det er sterkt beklagelig at fagforeninger og verneombudsordning i SH ikke har ville se hvilken situasjon de setter leverandøren sitt personell i og med hvilken negativt sikkerhetsfokus dette medfører. 

Slik jeg ser det er intensjonen i HMS forskrifter og AML brutt, for en skal ha mulighet å være med der det påvirkes egen arbeidssituasjon.

Dette ble behørlig fremført i SH sine K-AMU for de nevnte rigger av våre HVOer og K-HVO.

Dette er spesielt meget beklagelig da det kan gå utover sikkerheten på riggene ved denne behandling, som avspeiler en husmanns profil fra svunnene tider.

Alle vet jo at bakeforliggende årsaker kan være den reelle grunn til at ulykker kan skje.

 

Så ut fra dette, ber jeg alle våre ansatte om å tenke sikkerhet og ta timeout dersom de finner det nødvendig.

Videre saksgang på det formelle plan i KCAD er at det er innkalt til ekstraordinært AMU og BU møte den 03.11.08.

Info om videre saksgang skjer pr. mail til våre HVO´er på riggene, alle kan be om møtereferat fra K-AMU på sin rigg. 

Våre klare forventninger er at StatoilHydro kommer på banen snarest og gir oss reell info om hva som de tenker om vårt personell.

Som blir berørt under StatoilHydro sin nedbemanning offshore.

Ingen av våre kan få gullkantet pensjonsgave når de er 58 Gamle...

 

Inntil nå (22.10.08) har rykter vært det eneste håndfaste vi har hatt å forholde oss til, i over ett år.

Dette er en uholdbar og uakseptabel situasjon fremover og spesielt med det lovverk og avtaleverk vi har i Norge.

mvh

For OAF

Henning

K-HVO og nestleder.