231008

Aftenbladet sin repotasje om SH nedbemanning


SH viser ryggen oljearbeiderer.

Les art. i Stavanger Aftenblad, denne er en grei beskrivelse. Men den tar ikke opp sikkerheten og at SH skyver nedbemanning over på andre...Uten å tenke på andre enn seg selv.

StatoilHydro gjør retrett:
Reduserer i offshore-kuttet
StatoilHydro velger å ta hensyn til innspill fra plattformfolk. Selskapet reduserer i offshore-kuttet, men de tillitsvalgte er likevel ikke fornøyde.

 Følg Link:

http://www.aftenbladet.no/energi/arbeidsliv/930813/Reduserer_i_offshore-kuttet.html

Sign. K-HVO