251108

Lønnsforhandlinger for RDS i havn

Vi i oljearbeiderforeningen har i dag vært i lønnsforhandlinger i mellom OLF og IE.Vi ble til slutt enige om årets oktober reguleringer.Vi fikk til følgene.

-Pr 1.10 gis et generelt lønnstillegg på lønnsmatrisen i lønnsmatrisen på 7.6%.

Tillgget inkluderer kr 2.50 pr time som er innarbeid i matrisen pr.1.4.2008.

- Særavtalenbestememelsen om adgang til å avregnee innestående +/- timer utgår pr

31.12.2008 under henvisning til pkt3.10.1 i bilaget arbeid offshore i landbaseavtalen.

- Fremsatte krav til endringer og forbedringer som er framsatt i årets forhandlinger innen konstruksjonsområdet gjennomarbeides og forberedes lokalt i tidsrommet frem til 1.4 2009.

Eventuell gjennomføring av forbedringer forhandles om pr 1.10 2009 og innarbeides i rammen for oppgjøret i 2009.

- Ajourføring og redigering av særavtalen skal gjennomføres pr 1.4.2009.

MVH Atle og Steve