090109

Kjære medlemmer!

ÅRSMØTE 2009
På grunn av praktiske årsaker må Årsmøtet flyttes til uke 9. Vi har kurs for delegatene 23. -24. februar og Årsmøte 25. – 26. februar. Innbydelse og informasjon om hvor årsmøtet skal avholdes vil vi komme tilbake til i neste uke.

Innbydelse blir sendt ut i henhold til §5.2 i våre vedtekter og på bakgrunn av gjeldende opplysninger om tillitsvalgte og HVO.

§5.2 Hvert skift møter hvis praktisk mulig med sin tillitsvalgte. Dersom den tillitsvalgte ikke kan møte, møter vararepresentanten. Mindre grupper som til sammen utgjør minst 10 medlemmer kan slåes sammen og velge sin årsmøterepresentant. (Klubbstyret setter sammen gruppene og valg gjøres for 2 år). De valgte utgjør sammen med styret, alle HVO, revisorer og eventuelle personer på hel-/halvtid for klubben, årsmøtets delegater. I tillegg innkalles de tre første vararepresentanter til styret fra Borebedriftsavtalen og de to første vararepresentantene fra hver av de andre avtalene.

Dagsorden
1. Årsberetning
2. Regnskap
3. Bevilgninger
4. Innkomne forslag
5. Nominasjoner til valg av styret.

Forslag til årsmøtet (vedtektene, bevilgninger osv) må være styret i hende senest 19. januar.
OBS! Alle medlemmer kan komme med forslag.

Integrasjonsprosessen i Statoil Hydro/ KCA Kranførere
Som dere vet har denne saken høyeste prioritet hos oss, fortsatt inntil den er løst og vi har avtalene på papiret. OAF kan ikke gå ut med noe før vi er sikker i vår sak, det vil bare skade. Husk 2004 da vi tapte Tampen. Planlegger nye møter med vår kollegaer i IE i StatoilHydro neste uke. Bedriften jobber på sin front. Klubben og Verneombudsapp. på sin.
De sakene som vi vedtok på AMU i selskapet er gjennomført.
Videre informasjon vil naturlig nok ikke bli lagt på hjemmesiden vår, men bli distribuert til dere på andre måter.

HMS
Vi er i stadig dialog om oppgraderingsprosjektene i StatoilHydro og mest hendsiktmessig utstyr. Vi kan ikke være med på videre utsettelser på oppgraderingsprosjektene med at noen lover noe, men intet skjer. Utredninger har vi fått nok av. Men når sant skal sies så er det gjordt noe, men alt forlite. (det er en kjempe jobb som blir gjordt av våre folk med så gammelt og nedslitt utstyr).

Så nå er tiden der, da det nå etter opplysninger begynner å letne på presset på levering av utstyr til boring. For eksempel Shaker som tilfredstiller HMS krav. Også herunder helkroppslig vibrasjon og behov for avtrekk slik at oljetåken kan forsvinne. Her skal K-HVO Samarbeidsforum være med på verifikasjon i løpet av januar mnd. I år…

Div. saker til forhandlings utvalget.
Torsdag 15.01 skal hele forhandlingsutvalget ha møte med bedriften, der håper jeg sakene som vi er uenige om kan lukkes. Vi har hatt et forhandlings møte denne uken, men trenger mer tid til å bli enige selv om denne uke ble tvister på noe. Som igjen må gå veien til Forbundet sentralt.

Pålogging på hjemmesiden
Det har vært en del henvendelser om påloggingen. Vær OBS på at dere må skrive passordet slik dere har fått det oppgitt i e-posten, enten med små eller store bokstaver.

Standard e-post adresse i KCA er fornavn.etternavn@no.kcadeutag.com
For RDS er adressen fornavn.etternavn@no.rdsoil.com

Er det noen av dere som ikke har fått tilsendt e-post med brukernavn og passord, ta kontakt med torild@oaf.nu.

På din medlemsside står det til høyre for aktive trekk for eksempel "Startet: Oktober 2006". Vi startet prøveprosjektet med databasen i oktober 2006, derfor vil denne teksten komme frem for de av dere som har vært medlem fra før denne dato.

Ønsker dere alle en god helg.

Oljearbeiderforeningen

Henning Mørk
Konstituert klubbleder