130110

Kurs i regi av Industri Energi

Det arrangeres mange gode kurs som er vel verdt å få med seg for tillitsvalgte, HVO og medlemmer.

Vedlagt finner dere lenke til med informasjon om kursene.
Sign.: torild@oaf.nu