160109

Kjære medlemmer!

Uke 3 2009

Denne uken har gått med til en rekke saker som gjelder bl.a. personalpolitikk som det ikke blir informert om, men som er noe av det daglige arbeid på klubbkontoret. Jeg vil rose våre TV og VO ute på riggene at de er veldige flike med å informere oss tidlig slik at saker kan løses på et lavest mulig plan i selskapet. Så gutter og damer forsett med dette…..
Det gjør oss til et enda bedre team, skal villig innrømme det er kan være vanskelig å nå meg på telefonen i denne perioden jeg har dobbelrollen som K-HVO og Konst. Klubbleder. Men send mail og/eller sms så tar jeg kontakt når jeg blir ledig. Har ikke med meg mobilen inn i møter.

Integrasjonsprosessen i Statoil Hydro/ KCA Kranførere
Som dere vet har denne saken høyeste prioritet hos oss. Skal ha møte med våre kollegaer i IE i StatoilHydro tirsdag 20. neste uke.
Vår interne HMS konsekvens analyse bli startet mandag 19.01.
Videre informasjon vil naturlig nok ikke bli lagt på hjemmesiden vår, men bli distribuert til dere på andre måter.

HMS
Vi er i stadig dialog om oppgraderingsprosjektene i StatoilHydro og mest hensiktmessig utstyr.
Testene vi (Verneombudsapp. i KCAD) gjør sammen med Aker Solutions på utstyr lover meget godt.

Forhandlingsutvalget var i møte med bedriften den 15.01.09
Hele forhandlingsutvalget hadde møte med bedriften, og der fikk vi avklart en rekke saker. En sak er det skrevet tvisteprotokoll på og videre sendt til IE sentralt.

Nye forhandlinger
Det står flere saker igjen og nye kommer hele tiden. Vi skal ha nytt møte med forhandlingsutvalget og Bedriften den 17.02.09.

Klubben skal i møte den den 19.01 med bedriften om en fordeling av matskatten over hele året for de som det er klart at passerer 600.000 NOK i årslønn. Dettte for at ikke skattebelastningen skal bli så stor i desember mnd.

Ønsker dere alle en god helg.

Oljearbeiderforeningen

Henning Mørk
Konstituert klubbleder