240310

Stipend

-Utdanningsstipend blir fast ordning. Industri Energi har fra 2010 innført en ny medlemsfordel. Alle medlemmer som har fra 6 måneders medlemskap og opp til 3 år kan søke om stipend fra forbundet tilsvarende LO sitt Utdanningsfond. Søknadsskjema ligger elektronisk på ”Min Side”. - Dette er en flott ordning for alle våre medlemmer som faller utenfor LO sitt utdanningsfond sier Ole-Kristian Paulsen, områdeansvarlig for bedrift- og kompetanseutvikling i Industri Energi.

-Stipendordningen til LO krever minimum 3 års medlemskap, derfor er det veldig hyggelig at Industri Energi nå kan tilby medlemmer med 6 måneders medlemskap og opptil 3 år samme rettigheter tilsvarende LO sitt utdanningsfond. Stipendordningen som Industri Energi innfører har tidligere kun vært en prøveordning

Elektronisk søknadsskjema
- Vi har utviklet et elektronisk søknadsskjema som ligger på ”Min side” som gjør det svært enkelt for medlemmene våre å søke. Alle personlig data som trengs ligger allerede ferdig utfylt i systemet. Lenken til skjema ligger til venstre i menyen under tittelen: Medlemsfordel tilsvarende LO sitt Utdanningsfond.

Spørsmål om stipendet rettes til Kirsti Falck på e-post: kirsti.falch@industrienergi.no eller telefon: 51 84 26 82.

Reglene for Industri Energi/LOs utdanningsfond 2009/2010 finner du her.

Sign. torild@oaf.nu