310109

Kjære Medlemmer

Kjære medlemmer!

Uke 5 2009

Beklager først at info nr. 4 ikke kom ut, men vi kan ikke informere om saker som har med personal å gjøre og saker under forhandling med bedriften.
Men til dere som mener det er vanskelig å få tak i meg på telefonen, husk hva jeg har skrevet før:
Send mail og/eller sms så tar jeg kontakt når jeg blir ledig. Jeg har ikke telefonen med i møter og i det private.

 
For å kunne få hode over vannet frem til Tore Hegerberg kommer inn som leder, har klubben vært så heldig å få Jan Inge Olsen frikjøpt for en offshore tur. Han bistår med en masse saksforberedelser for klubben og verneombudsapp.

Jan Inge har fått Steves gamle kontor og telefon nr. For de som ikke vet det så er Jan Inge HVO OSØ og klubb styre medlem. Han har også K-HVO posisjonen dersom jeg ligger med nesa i været, som de fleste er klar har han meget god og bred erfaring som TV og VO. Så dette er en meget bra styrkning av kontoret, i denne vanskelige tiden. 

Integrasjonsprosessen i Statoil Hydro/ KCA Kranførere
Som dere nå vel er klar over har denne saken fortsatt høy prioritet hos oss. Vi hadde et meget konstruktivt møte med våre kollegaer i IE i StatoilHydro tirsdag 20.. Regner med at det vil komme info fra sentralt hold i IE i uke 6. Så følg med på Forbundet sine hjemme sider og våres. Men en ting kan jeg si, det samme som OAF har hevdet fra dag 1 etter vi ble kjent allerede uoffisielt med at SH ønsket å overta en del av vår virksomhet – så er dette virksomhetoverdragelse slik OAF ser dette (IE klubben i SH er enig, ref. IE hjemmesider).
Vår interne HMS konsekvens analyse ble startet mandag 19.01. Der er Jan Inge Olsen vår mann.
Videre informasjon vil naturlig nok ikke bli lagt på hjemmesiden vår, men bli distribuert til dere på andre måter så fort det er noe formelt å melde.

HMS
Vi er i stadig dialog om oppgraderingsprosjektene i StatoilHydro og mest hensiktmessig utstyr.
Testene vi (Verneombudsapp. i KCAD) gjør sammen med Aker Solutions på utstyr lover meget godt. Regner med at en av de første dager i febr. At en større test mot Derrick shaker skal kjøres og denne gangen også sammen med K-HVO samarbeidsforum, slik at andre selskap også kommer med i loopen.

Matskatten.
Klubben har hatt møte med bedriften om en fordeling av matskatten over hele året for de som det er klart at passerer 600.000 NOK i årslønn. Dette for at ikke skattebelastningen skal bli så stor i desember mnd for den enkelte. Denne vil også gjelde for personer som ikke er medlem av, OAF men får de samme goder pga tekniske forhold.
Protokoll om fordelig er skrevet med bedriften og den gjelder for de tarifferte f.o.m. lønnstrinn B + mellomledelse + en del i RDS, da det ikke var mulighet for å dele det opp mot enkelt individet og nivået er gjort etter en vurdering ut fra statistikk. Dersom noen skulle bli trukket og de ikke kommer opp i summen får de trekkgrunnlaget slettet og trukket beløp igjen på desember lønn og det motsatte dersom lavere grupper kommer opp blir de trukket alt i desember slik som nå.. Utfyllende info vil bli sendt ut neste uke pr. mail til våre medlemmer og da kun om denne saken så det ikke skal være rom for misforståelser. Lederne har signert likelydene protokoll etter at OAF hadde fremforhandlet denne med god hjelp og vilje fra lønning og personal. En honnør til Jonny på lønn, han gjorde en veldig bra jobb med tilretteleggingen. Men Husk! Det er forskjell på trekkgrunnlag og trukket beløp……

Forhandlingsutvalget var i møte med bedriften den 15.01.09
Hele forhandlingsutvalget hadde møte med bedriften, og der fikk vi avklart en rekke saker. En sak er det skrevet tvisteprotokoll på og videre sendt til IE sentralt. Nytt møte 17.02.09 der OSØ vil være en sentral sak.

Nye forhandlinger
På særavtalen kontor har vi fortsatt ute stående punkter fra sommeren 2008, For særavtale 2008/9 der har vi bedt om forhandlingsmøte etter hovedavtalen. De forhandlingene kjører OAF, Nito og Teknar sammen mot KCAD.

Hjemme PC ordningen.
Det er mange av våre medlemmer som har fått kravbrev fra Nictor i disse dager. Alle våre medlemmer har fått mail om hvordan de skal forholde seg, mer info skal jeg sende ut neste uke pr. personlig mail til våre medlemmer.
Min oppgave som leder er å jobbe for det beste for våre medlemmer ihht. Lov, forskrift, og avtaleverket. Og dette vet jeg også er den påtroppende leders syn: Tore Hegerberg.
Klubbstyremøte.
Klubbstyre har møte den 02.02.09. Så den dagen er kontoret ubemannet, men Terje Lie (Vaktmester) er der og kan ta imot telefoner og beskjeder til klubbkontoret. Han er å trekke på 55 98 68 60 den dagen.


Ønsker dere alle en god helg.


Henning Mørk
Konstituert klubbleder
henning@oaf.nu