060209

Kjære medlemmer

Kjære medlemmer!

Uke 6 2009


Nå er nok en uke over, som har vært en meget turbulent uke. Den begynte veldig godt med at OAF hadde styremøte på mandagen. Klubbestyre behandlet mange saker som får stor innvirkning på det enkelte medlem fremover. Vi bestemte å engasjere De Fakto til å utrede noen saker for oss, her hadde vi selvsagt forespurt bedriften skriftlig om inndekning ihht. Hovedavtalen, svaret har uteblitt. Så derfor måtte vi bare gjøre det med klubbens midler for å ivareta medlemmenes våres inntresser.

Integrasjonsprosessen i Statoil Hydro/ KCA Kranførere
Den går sin gang, OAF og IE i SH er enige om at vi som ansvarlige fagforeninger ivaretar våre medlemmer i IE sin interesser felles på beste måte.

HMS
Test mot Derrick shaker skal kjøres og denne gangen også sammen med K-HVO Samarbeidsforum, slik at andre selskap også kommer med i loopen, den vil finne sted hos Aker Solutions den 09.02.09. Test info kommer neste uke.

Matskatten.
Her er protokoll skrevet og godkjent av Oljearbeiderforeningen og KCAD. Denne info skulle vært ute mer i detaljer denne uke til hvert medlem, men pga tidspress må den info vente til uke 7.

Forhandlinger med KCAD.
Denne uke har vært plaget av saker der vi som klubb ikke kan akseptere bedriften sin tolkning, påstander, handlemåter og synspunkter. En av sakene er det skrevet tvisteprotokoll på og videre sendt til IE sentralt. Denne tvisteprotokoll taes videre i systemet sentralt IE-OLF, mest sannsynlige allerede neste uke pga prinsippet i selskapet sin tolkning. Så får vi se hvem som har retten og forståelsen av hovedavtalen på sin side. Men det er meget beklagelig at ting ikke lar seg løse internt i bedriften. For uansett så er det ingen vinner her, bare alle taper…

På særavtalen kontor har vi fortsatt ute stående punkter fra sommeren 2008. Har hatt et møte der bedriften skulle komme tilbake, men null respons så der har vi bedt om forhandlingsmøte etter hovedavtalen. De forhandlingene kjører OAF, Nito og Teknar sammen mot bedriften. Men pr. d.d. er ikke vår forespørsel ihht. Hovedavtalen besvart.

Hjemme PC ordningen.
Det er mange av våre medlemmer som har fått kravbrev fra Nictor i disse dager. Alle våre medlemmer har fått mail om hvordan de skal forholde seg, mer info skal jeg sende ut neste uke pr. mail til våre medlemmer. Dette er viktig hver og en gjør. Bestrid kravet som forklart i mailen og og ta vare på mailen. Husk dette er ditt bevis om saken går videre mot inkasso etc.

Klubben har ikke kapasitet til å gjøre dette for deg, så dersom du ikke kan gjøre dette få en kollega til å hjelpe deg.

 

Men det positive er slik saken er pr.d.d. så er det lys i tunnelen for en god løsning, dersom jeg får ihende all info bedriften har i denne saken.


Min oppgave som konst. leder er å jobbe for det beste for våre medlemmer ihht. Lov, forskrift, og avtaleverket. Dette vet jeg også er Tore Hegerberg sitt syn, som den påtroppende leder.

 

Med ønske om en riktig God Helg og tenk egen og andres sikkerhet om du er på jobb eller friperiode.

Det er lov og plikt å stoppe opp og tenke over situasjonene vi alle havner i.

 

Henning Mørk

Konst.Leder i OAF.

henning@oaf.nu