170409

Reiseforsikring for 2009


Ved henvendelse til Sparebank1 vedrørende reiseforsikringen har noen av våre medlemmer fått beskjed om at de ikke har denne forsikringen. Vil vil gjøre oppmerksom på at det er Oljearbeiderforeningen som administrerer forsikringen, og at alle som er omfattet av den er registrert med personnr hos forsikringsselskapet. Vi har avtale nr 2124008.

 

Jeg har vært i kontakt med Sparebank1 i dag, og de skulle rydde opp internt. 

Dere vil ikke finne kode for reiseforsikringen og personalforsikringen på LO medlemskortet på grunn av at det er Oljearbeiderforeningen som administrerer disse forsikringene.

 

Skulle det oppstå misforståelser igjen, ta kontakt med undertegnede umiddelbart.

 

Forsikringen har hovedforfall 01.06.09, og nye reiseforsikringskort blir sendt ut fra forsikringselskapet i løpet av mai.

 

Sign.: torild@oaf.nu