130209

Kjære medlemmer

Uke 7 2009


Nå er nok en uke over, og den siste uke jeg har hatt i dobbeltrollen som K-HVO og Klubbleder.

F.o.m. førstkommende mandag 16.02.09 overtar Tore Hegerberg "klubben" som konst. Klubbleder frem til konst. styremøtet etter årsmøtet.

(Derfra håper jeg Tore har vervet som leder fremover i mange år og jeg ønsker han velkommen i stolen, Tores kontor er Steve sitt gamle med Steve sitt gamle kontor telefon nummer).


Dette er slik vi avtalte å fordele vervene i styret for klubben, da Steve Tverrå trakk seg som klubbleder den 01.12.08.

Jeg er tilbake som K-HVO f.o.m. førstkommende mandag og ivaretar også de andre verv jeg hadde før desember bl.a. nestleder og datatillitsvalgt. Samme telefon som alltid.

De Fakto har utredet noen saker for oss, her har de alt levert en god del slik at vi står sterkere ved en konflikt. IE sentralt er også selvsagt engasjert i sakene. 

Vi venter fortsatt på at OLF (”fagforeningen” til KCAD som arbeidsgiver) skal svare hvor tid IE og vi får forhandlingsmøte med vår motpart om våre tvisteprotokoller som er innsendt til sentrale hold.

Deriblant innsynsretten i bedriften KCAD som både forening og VO har ihht. Hovedavtalen og AML med forskrifter.

Integrasjonsprosessen i Statoil Hydro/ KCA Kranførere
Den går sin gang, avtale er skrevet mellom fagforeningene i IE for våre medlemmer.

Se IE web.

http://www.industrienergi.no/default.asp?id=1747

 

 

For at vi som ansvarlig fagforening skal ivaretar våre medlemmer i IE sine interesser på best mulige måte, må jeg be KCAD sine kranfører som er medlem i klubben ta kontakt med:

Jan Inge Olsen som nå kartlegger hva den enkelte vil og Jan Inge vil også kunne forklare innholdet i avtalen på en god måte. Han har også selvsagt all bakgrunn hvordan denne avtale har blitt til.

 

Avtalen blir ikke lagt ut pr. dags dato, dette skyldes at dette er en rein avtale mellom fagforeningene og KCAD og SH Led. som bedrift er ikke part i den ( det ville da vært protokoll som i 2004 vedgjørende Tampen saken), men den vil veie meget tungt i en evt. rettssak om emnet.

Til de som har og i fremtiden får denne avtale, ikke spre den unødvendig. Det kan ødelegge mer enn gavne at motparten blir informert mer enn nødvendig. Dette gjelder jo også andre saker.

HMS
Test mot Derrick shaker skal kjøres sammen med K-HVO Samarbeidsforum den 18.02.09, pr. d.d er de innledene tester ekstreme gode i støy og vibrasjon. Utdypet info kommer neste uke etter testen. 


Denne uken har jeg også vært aktiv mot PTIL pga av at SH kansilerte Shale Saker prosjektet på OSØ pga økonomi. Jan Inge tok saken inn i OSØ K-AMU, så en god fjell regel: Det er ingen skam å snu.

 
OSS her er det en meget god dialog om fristilt HVO på prosjektene, så det skjer litt positivt også, men saken er ikke i boks eller på papiret.

 
OSB har vi ennu ikke fått konkretfremdrifts planer på, og det bekymrer meg, Første gangen vi ble kontaktet var i November 2005. Da var planlagt installasjon høst 2009. Nå hvem vet?????

 

Men håper de rette leser dette og kan komme med konkrete mål i tid. Her går det utover arbeidsmiljøet og det kan påføre vårt personell skader på sikt mht støy og vibrasjoner med mer.

 

Så var det unntakene da, som SH led. bør ta innover seg når det gjelder historien på OSB. Noe positivt har skjedd dog skjedd, men ut fra helhet så er det forvinnene lite av lovet…..Her har vi også fristilt HVO Geir som gjør en god jobb. 

Brage god fremdrift og fristilt HVO Nils gjør en meget bra jobb for oss alle.


Matskatten.
Her er protokoll skrevet og godkjent av Oljearbeiderforeningen og KCAD. Denne info skulle vært ute mer i detaljer denne uke til hvert medlem, men pga tidspress må den info vente til uke 8.

Forhandlinger med KCAD.
Denne uken har vi fortsatt avventet svar fra bedriften på de skriftelige stilte spørsmål, men dessverre ingen svar på spørsmål stilt ihht. Hovedavtalen.
På særavtalen har kontor vi fortsatt ute stående punkter fra sommeren 2008. Status som over.
Klubben skal ha forhandlingsmøte med KCAD den 17.02.09 på ettermiddagen så da får vi dette opp over bordet.


Pensjonsaken.
En meget positiv nyhet til alle, vår Personal sjef Anne Marie har nå fått gjennomslag for at nattillegget skal være med i beregnings grunnlaget for pensjon. Dette er en meget God Nyhet.


Mandag kl. 12:30 har klubben sitt forhandlingsutvalg møte med OAF sin pensjonsrådgiver.


Hjemme PC ordningen.
Det er mange av våre medlemmer som har fått kravbrev fra Nictor. Alle våre medlemmer har fått mail om hvordan de skal forholde seg. Ellers så er situasjonen den samme som forje uke.

 

Men da bedriften ikke vil ut med trekklister / navnlister på personell som har fått brev fra Nicator i år, har Torild og jeg begynt et arbeid på våre gamle lister fra 2005 som jeg hadde tatt vare på. 

 

Når de listene er ferdig blir hver enkelt tilskrevet fra klubben om videre saksgang. Her blir kun våre medlemmer som er medlem pr.dags dato tilskrevet.
Da listene er så gamle som fra 2005, kan det dessverre forekomme feil, så ha overbærenhet med oss.

 

Nytt konsept Hjemme PC.
Her har jeg som før informert om, jobbet med en løsning fra November i 08, har nå alt ferdig til å presentere for bedriften fra klubben sin side. Men det er jo store forandringer i regelverket fra 2005 til 2009, så det blir meget begrenset fra tilbudet i 2005. Men det blir så bra at det vil lønne seg selv for en som kjøper fra importør og ikke slutt leddet. Dette pga brutto lønnstrekket. Men som altid, noen kan finne ting rimligere og pratet hardt om det, men kjære kollega: Sammenlign eple mot eple og ikke eple mot pære. Det var mye slik prat i 2005, som tok tid til å forklare og håper å slippe det denne gangen, om ny runde blir aktuell. Kunne også tenke meg å lodde stemmningen på hvor mange som evt. var inntresert. Sender en sak ut seinere som jeg håper på respons på.

 

Situasjonen neste uke slik den ser ut i dag.
Det kan bli vanskelig å få tak i oss mandag og tirsdag. Da begge dager er fullbooket av møter.


Min oppgave som konst. leder er å jobbe for det beste for våre medlemmer ihht. Lov, forskrift, og avtaleverket. Dette vet jeg også er Tore Hegerberg sitt syn, som den påtroppende leder. Ønsker han lykke til og takker for meg som klubbleder.

Ønsker dere alle en riktig god helg og et lite råd på slutten, les de andre uke info også så blir det mening i helheten av denne info …..

Henning Mørk
Konstituert klubbleder
henning@oaf.nu