190209

HMS DRYPP FRA K-HVO


Hei alle i KCAD. 

Uke 8 2009

Jeg var tilbake som K-HVO f.o.m mandag denne uke og ivaretar nå også de andre verv jeg hadde før desember bl.a. nestleder, datatillitsvalgt og studietillitsvalg. Samme telefon som alltid.


Integrasjonsprosessen i Statoil Hydro/ KCA Kranførere

Den går sin gang, og jeg ber vårt kran og dekkspersonell som blir berørt, ha fokusen sin på HMS i alt det dere gjør. Ellers har det ikke skjedd noe utover det som ble informert om i uke 7. Vi på land har fokus hele tiden på hvordan vi skal gjøre det beste for dere som er offshore. Kranfører ta kontakt med Jan Inge som er min stedfortreder som K-HVO, han trenger deres reaksjoner for at vi kan gjøre best mulig jobb…

Test mot Derrick shaker ble kjørt sammen med K-HVO Samarbeidsforum den 18.02.09, testene var ekstreme gode. Slik at jeg nesten ikke trodde på det selv. Det vil bli utarbeidet en forenkelthet info som blir lagt ut fra 3 part selskap som foretok støy og vibrasjons analyser. Hovedrapportene vil være tilgjenglig fra Step Offshore (Aker Solutions) ved henvendelse til navngitt person der.

Det er pr.d.d. ikke kommet tilbake melding fra PTIL ut fra at SH kansilerte Shale Shaker prosjektet på OSØ pga økonomi.
OSB har vi ennu ikke fått konkrete fremdrifts planer på, og det bekymrer meg, Første gangen vi ble kontaktet var i November 2005. Da var planlagt installasjon høst 2009. Nå hvem vet?????

 

Ombygging / utvidelse på kontor Sandsli.

For å få plass til 3 kontorplasser til hos RDS er det blitt planlagt noe ombygging. Ombyggingen er ihht. gjeldene forskrifter, bryter kun med den vanlige tankegangen hos oss. Men litt nytenkning må til.

Ønsker dere alle en riktig god helg og et lite råd på slutten, les de andre uke info også så blir det mening i helheten av denne info …..

Skal prøve å holde dere alle oppdatert på hva som skjer, men dessverre er det alt for mange saker som jeg ikke kan informere om, dette ihht. norsk lovgivning. Neste uke er jeg ikke tilgjenlig da jeg kjører kurs de tre første dager for HVO, VO og TV pluss årsmøte i klubben 1 dag.

Henning Mørk
K-HVO