190209

Kjære medlemmer

Kjære Medlemmer.

Uke info 08-09

Første uken som konstituert klubbleder går mot slutten. Selv om jeg visste hva jeg gikk til så har overgangen fra hav til land vært formidabel. Saksmengden er for tiden stor på kontoret og flere av dem er av prinsipiel karakter og personalsaker som krever nøyaktig og grundig saksbehandling.

Før jeg går løs på aktuelle saker må jeg få lov til å berømme Henning Mørk som har ”holdt fortet” i påvente av min ankomst. Med dobbeltrolle og stort arbeidspress har han på en meget god måte tatt unna , samtidig som han har vært flink til å holde oss andre informert om hva som foregår. Dette letter skifte av klubbleder.


Tiltredeserklæring
Mange av Dere forventer,( -og har forlangt), en tiltredeserklæring. Må nok skuffe dem som håpte å få det i første ukebrev. Til gjengjeld har jeg gitt en muntlig til de tillitsvalgte på konferansene og vil si noen ord til årsmøtet neste uke. Her og nå vil jeg bare si at en av de viktigste oppgavene blir å fortsette det gode arbeidet som mine forgjengere har utført. Oljearbeiderforeningen avd. 010 har alltid stått fram som en ansvarlig og løsningsorientert klubb/avdeling. Det lave antallet tvisteprotokoller de siste åra underbygger dette. Økningen i tvistesaker vi nå har blir derfor bare en ekstra utfordring på veien videre. Jeg ser ikke på en tvist som negativt da det er å utnytte de ankemuligheter som ligger i topartsforholdet i arbeidslivet. I prinsipielle saker kan det være en fordel at saken løftes til hovedorganisasjonene for å få en bredere vurdering enn vi kan oppnå ”på huset”.

Det vil komme noen endringer på driften av kontoret, men forhåpentligvis til det beste for både medlemmene og oss her inne. Eksempelvis vil jeg kreve mer skriftlighet og færre telefonhenvendelser. Først og fremst fordi jeg ikke har den samme kapasitet som Steve og Henning, men også for at jeg vil verne om min allerede dårlige hørsel. Skriftlighet i brev og E-post vil også gi oss bedre kvalitet i saksbehandlingen og sporbarhet i denne.

Ukens begivenheter.
Pensjonssaken.

Møte med vår konsulent på mandag. Diskuterte bedriftens svar på våre foreløpige krav og veien videre. Vi mener at vi nå er kommet så langt at en utfasing av rådgivningen er på sin plass og at vi henvender oss til IE for videre drahjelp. Samtidig avventer vi tall fra bedriften som kan hjelpe oss å beregne eventuelle endringer i pensjonsordningen.

Forhandlingsrett for individuelt avlønnede medlemmer.

Dessverre så mener forbundet at vår tolkning er ”litt svak” og dermed må vi ta spørsmålet opp på vanlig måte gjennom forhandlingene ved hovedoppgjøret i 2010.

Mye av tiden denne uken har gått med til å få oversikt over personalsakene og passe på at frister blir overholdt. Arbeidsmiljøloven har jo blitt endret siden sist jeg var inne på tid, så jeg har måttet lese meg opp igjen på det meste. Heldigvis har Torild og Henning forberedt årsmøtet og kurs slik at jeg der kommer til dekket bord.

Oseberg Øst
Den tidligere nevnte protokoll for Oseberg Øst skulle vært oppe til forhandling på tirsdag men måtte dessverre utsettes på grunn av at styremøte i bedriften dro ut i tid. Imidlertid har vi dratt veksler på HVO Jan Inge Olsen i forberedelsene så vi har kunne overbringe et komplett utkast til ny protokoll.

Innsynsrett
Neste uke skal tvistesaken om innsynsrett opp til forhandling hos OLF i Stavanger.

Videre blir klubbkontoret ubemannet neste uke

på grunn av kurs og årsmøte i Oslo. Vi vil innimellom være tilgjengelig på E-post om det skulle dukke opp noe.

Med ønske om en god helg til dere alle.

Tore Hegerberg.

PS. Se også Henning sin ukebulletin på HMS-saker.