270209

HMS drypp fra K-HVO


HMS drypp fra K-HVO

Uke 9 2009


Integrasjonsprosessen i Statoil Hydro/ KCA Kranførere
Den går sin gang, og jeg ber vårt kran og dekkspersonell som blir berørt, ha fokusen sin på HMS i alt det de gjør.

Ellers har det blitt informert i begge de to siste ukeinfo godt og Jan Inge har sendt mail til kranførerer som er IE medlem med info. For at de personer dette gjelder skal få riktig og først info vil jeg bestrebe meg på at Jan Inge for fremtiden får mulighet å sende info pr. mail først ut til kranfører gruppen det gjelder. Samme gjelder det dersom dere har spørsmål, rett dem til Jan Inge, jeg oppdaterer han så fort det skjer noe vedgjørende virksomhetoverdragelse o.l. i denne saken. 


KURS I AML, TRAKASSERING
Denne uken har jeg kjørt kurs i AML m/ lovspeilet, trakassering og mobbing for våre TV og HVO m. flere i Oslo. Det var tre lærerike dager, for alle håper jeg.

For at vi som selskap skal få sykefraværet redusert trenger våre TV og VO kompetanse, for å ta tak i problemstillinger på et så tidelig stadige som overhode mulig.


Det handler om arbeidsmiljøet i selskapet, som igjen påvirker selvsagt sykefraværet, som igjen påvirker sikkerheten for en hver person som er offshore og onshore. Da det er team arbeid det vi driver med, er vi avhengig av alle.


Det er pr.d.d. ikke kommet tilbake melding fra PTIL ut fra at SH kansilerte Shale Shaker prosjektet på OSØ pga økonomi.
OSB har vi ennu ikke fått konkrete fremdrifts planer på, og det bekymrer meg, Første gangen vi ble kontaktet var i November 2005. Da var planlagt installasjon høst 2009.

Lugardeling / Hot bedding på SH innstallasjoner. 

 

Dette har vært oppe i SH UPN S-AMU den 26.02.09, Verneombudstjenesten i KCAD støtter utsagnet til arbeidstaker rep. i SH fullt ut. Ingen arbeidstaker i KCAD kan dermed være med å godkjenne noen form for Lugardeling / hot bedding uten dette har vært forelagt sentralt hold i Fagforeningen Oljearbeiderforeningen avd 010 i IE og K-HVO.


Ønsker dere alle en riktig god helg og et lite råd på slutten, les de andre uke info også så blir det mening i helheten av denne info …..

Henning Mørk
K-HVO
henning@oaf.nu