060309

Kjære medlemmer

UKEINFO 10-09

Forrige uke var kontoret ubemannet da vi var opptatt med kurs og årsmøte. Årsmøtet ble gjennomført med hjelp fra forbundsekretær Steinar Egeland som ordstyrer.

I forbindelse med årsmøte ble det avholdt kurs i arbeidsmiljøloven vedrørende trakassering og konflikthåndtering. Kurset viet også nærværsarbeidet i bedriften stor oppmerksomhet på den tillitsvalgte og verneombudets rolle i arbeidet. K-HVO Henning Mørk styrte oss igjennom programmet og fikk mange gode diskusjoner og innspill i det videre arbeidet.

Forrige uke ble det også gjennomført forhandlingsmøte mellom OLF og IE på tvistesaken vår vedrørende innsynrett. Dessverre fikk vi ikke løsning her, så den saken går mest sannsynlig videre til arbeidsretten. Dette er en prinsipiel sak som har stor betydning for vår mulighet til å ivareta medlemmenes interesser ved endringer i bedriften.

På allmøte på mandag ble vår kjære klubbstyremedlem og HVO Jan Inge Olsen påskjønnet for sin proaktive handling med å ta ”time out” på Oseberg Øst da arbeidssituasjonen ble uoversiktelig. Denne observasjonen ble valgt ut som fjorårets beste og han fikk blomster og en knakende god karikaturtegning. Vi er veldig glad for at bedriften på denne måten signaliserer stor vektlegging og anerkjennelse til dem som velger å stoppe opp og ta ”time out”. Jan Inge vektla sin rolle som HVO og styremedlem i fagforeningen i sin takketale. Vi kvitterer med å si at Oljearbeiderforeningen skal være en garantist for at den som velger å si stopp skal få den rettmessige ros for sin gode sikkerhetsholdning. På allmøte ble vi også presentert for vår nye general manager Rune Lorentzen.

I og med at bedriften fremdeles nekter å yte støtte til våre årsmøter så kan dette få negative konsekvenser for våre delegater da også reiseregningene kan bli forsinket utbetalt. Problemet nå er at bedriften krever splittet reiseregning mellom kurs og årsmøte. Vårt standpunkt er at så lenge de roter det til, så forholder vi oss til vanlig praksis og benytter de prosjektnummer som opplyst på kurset. Torild vil komme med nærmere informasjon til dem av dere det gjelder.

Videre hadde vi et godt arbeidsmøte med vår forsikringskontakt Knut Berntsen fra Sparebank 1 på onsdag. Torild er alltid på hugget for at våre medlemmer skal få den beste service og billige forsikringer. Vi fikk avklart en del praktiske saker og Knut dro tilbake med klar beskjed om å gjennomgå våre forsikringer med tanke på lavere pris.

Med ønske om en god helg til dere alle.

Tore Hegerberg
Klubbleder