120309

Kjære medlemmer!

Ukens brev blir i sin helhet viet hjemmepc-saken basert på bedriftens siste utspill.

Det er forstemmende å se at bedriften igjen prøver å forlede våre medlemmer til å avslutte ordningen på denne måten.

Oljearbeiderforeningen har siden siste utspill parkert bedriftens sitt forsøk på å bruke Nicator til å avslutte ordningen.

Videre har vi i møte med bedriften invitert til dialog om å finne en minnelig løsning på saken uten at det overhode har avstedkommet respons fra bedriften.

Sakens kjerne er at utlånsavtalen utløp etter 36 måneder (juli 2008) og at den sa at eventuell tilbakelevering eller kjøp skulle avgjøres i den 37 mnd. Når dette ikke ble gjort så er det helt klart at en eventuell inndrivelse nå må inkludere en stor grad av arbeidstakermedvirkning.

Vi ser umiddelbart at bedriftens siste brev inneholder flere brudd på avtale brudd på Hovedavtalens bestemmelser, brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser og brudd på regler for innkreving av utestående. Denne amatørmessige og arrogante opptreden fra bedriftens side kan i verste fall føre til at de ikke får en krone, men til gjengjeld vil påføre bedriften unødige saksomkostninger.

Vi ber om at våre medlemmer forholder seg avventende til brevet inntil Oljearbeiderforeningen kommer med mer informasjon.

Henning Mørk, som også er vår datatillitsvalgt vil med sin kjennskap til hjemmepc-ordningen komme med ytterligere informasjon på mail til våre medlemmer, når han er tilbake ved en datamaskin

God helg

Tore Hegerberg
Klubbleder