140309

HMS drypp fra K-HVO 11 09

HMS drypp fra K-HVO

Uke 11 2009


Integrasjonsprosessen i Statoil Hydro/ KCA Kranførere
Intet nytt å informere om.


Opplæring / kompetanse i KCAD.
Har begynt planer sammen med ALT områdeansvarlig og forbundsekretær i IE for kurs for OAF styre. Dette slik at styre anda bedre kunne ivareta ansatte sine rettigheter og forbeder arbeidsmiljøet.

Intet nytt fra HMS kanten i Forbundet har blitt formidlet til oss og OAF har fortsatt ikke fått noen invitasjon til deltagelse i HVO forum i IE.

Forbundet jobber med flere løpende saker for klubben, både på forbundsekretær nivå og områdeleder nivå. Denne uke har K-HVO / nestleder vært i møter med Tom Røise økonomiansvarlig i IE to ganger. Bl.a. om skattespørsmål, ref. årsmøtet.

Passiv godkjenning som KCAD led. Prøver å innføre, strider mot alle normer innen Norsk Rettspraksis ref. mail om Hjemme PC. (det er faktisk pr.d.d. kun skattemyndighetene som praktiserer dette, ref. selvangivelse f.o.m. ligning 2008). Men det hører ingen stand hjemme mot AML med forskrifter og Hovedavtalen. Dette burde de rette personer vite meget godt.

Lugardeling / hot bedding, ref. Tideligere infoer.

Ptil. og andre Tilsynsmyndigheter.
Det er pr.d.d. ikke noen nye ting mot oss fra den kanten.

Jan Inge Olsen er på kontoret neste uke for meg, da jeg har hatt et uhell.

Ønsker dere alle en riktig god helg og et lite råd på slutten, les de andre uke info også så blir det mening i helheten av denne info …..

Henning Mørk
K-HVO