200309

Kjære medlemmer!

-”Det går likar no”.
Siste ukes brev omhandlet i sin helhet avslutningen av HjemmePc-saken. Her er vi nå kommet i dialog med bedriften og positiv meningsutveksling kan føre riktig vei. Med denne positive utviklingen så vil det annonserte brevet fra datatillitsvalgt ikke bli sendt ut i denne omgang.

Rikets Tilstand
Oljearbeiderforeningen ble i møte på torsdag informert om Rikets tilstand. KCA Deutag Drilling Norge AS blir dessverre også berørt av den lave oljeprisen og virkninger etter den såkalte finanskrisen.
Bedriften redegjorde for hvilke tiltak som utredes for å møte våre utfordringer. De inviterte til samarbeid om den videre prosessen og OAF er sitt ansvar bevisst og vil bidra. At det vil bli noen nedskjæringer er ikke til å unngå, men et samarbeid mellom klubb og bedrift vil sikre at felles interesser ivaretaes.

Virksomhetsoverdragelse av kranførere
Dessverre er det fremdeles ingen ting å høre fra StatoilHydro. Da er det bare å håpe at denne øredøvende stillheten er et godt tegn og at denne saken løser seg til det beste for våre kranførere.
Meldinger fra havet sier at vi tar vare på våre kranførere. Dette er bra. Et klapp på skulderen og en liten prat er ofte alt som skal til for å holde oppmerksomheten på det vi skal.

Uorganiserte medlemmer
En merkelig overskrift, men her er forklaringen. Det viser seg at noen er innmeldt i IndustriEnergi uten at klubben har fått melding om det. De vil da figurere på våre lister som uorganiserte. Det er helt legalt å stå tilsluttet IE og/eller LO direkte, men da faller de utenom klubbens ansvarsområde. Det kan også være at noen ikke ønsker å bekjentgjøre sitt medlemskap, og det skal vi respektere. For dem som ønsker å være tilmeldt Oljearbeiderforening så er det bare å sende melding til kontoret så ordner vi dette. Dette gjelder da de som ikke blir trukket kontingent på lønnen, men mottar innbetalingsblankett hver måned.

Klubbstyrevalg
Årets valg er nå i gang, de fleste har vel nå mottat stemmesedler m.m. i posten. Oljearbeiderforeningen ber deg delta i valget, og bruke din stemmerett. For at stemmekonvolutten kan godkjennes, må avsenders navn være påført svarkonvolutten. Vi må ha din stemme innen 27. april, beregn 4 dager til postgangen.
Har du ikke fått materiell hjem, vennligst kontakt oss, eller benytt anledningen når du er ute på jobb. Du vil forhåpentligvis finne det du trenger på riggen. Hvis ikke, snakk med din lokale TV.

Med ønske om en snarlig vår

Tore Hegerberg
Klubbleder