250309

Kjære medlemmer

Denne gangen kommer ukeinfo svært tidlig på grunn av at vi som jobber på klubbkontoret er opptatt med konferanse, møter og kurs resten av uken.

Jeg holder ”fortet” i dag og benytter derfor anledningen til å komme med et par praktiske opplysninger.

Har du flyttet?
Husk å melde fra når du flytter. Vi bruker ikke den samme databasen som bedriften. Det er heller ikke automatikk i at vi blir underrettet om endringer. Når vi mottar melding om nye adresser, formidler vi dette videre til Industri Energi.

Forsikringer
• Den personalforsikringsaken som hatt lengst behandlingstid hos Sparebank 1 og NAV, er endelig løst og medlemmet får full erstatning.
• Vi har oversendt års- og antallsoppgave til forsikringsselskapet i forbindelse med gjennomgang av våre forsikringer, ref. ukeinfo nr 10.
• LO favør har sendt ut nye medlemskort. På grunn av dette får vi henvendelser fra medlemmer som ”etterlyser” reiseforsikringskortet. Reiseforsikringen har hovedforfall 01.06.09, og nye kort vil bli sendt ut i god tid fra Sparebank 1.

Konfirmasjon
Som kjent gis det permisjon med inntil 2 dager med lønn. Det har vært en del uklarheter i forbindelse med gjeldende retningslinjer for inn- og utreise ved permisjon. Vi har fått bekreftet at det ikke er den enkeltes problem at det ikke går helikopter ved permisjonens begynnelse/utløp. Denne ulempen må bedriften ta. Vær tidlig ute med å informere dersom du ønsker permisjon, slik at personalkoordinatoren får god tid til å finne erstatter.

HMS drypp
Henning Mørk opplyste i forrige uke på hjemmesiden vår at info fra K-HVO ikke kommer i format til oppslag. Fra nå av må dere sjekke vår hjemmeside http://oaf.nu.

Klubbstyrevalg
Det er kommet inn en god del stemmesedler. Dessverre så er det alltid noen som ikke husker på å skrive avsenders navn på baksiden av svarkonvolutten. Dette medfører at disse stemmene blir forkastet.

Godt valg!

Med vennlig hilsen

Torild R. Alvheim
Forsikringer/medlemsarkiv